APEL DO PREZYDENTA O PODJĘCIE DZIAŁAŃ DEESKALUJĄCYCH KONFLIKT NA UKRAINIE

My, Polacy, uczestnicy marszu Polska za Pokojem, w dniu 1 czerwca 2024 r., kierujemy do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej apel o podjęcie działań zmierzających do deeskalacji konfliktu na Ukrainie.

Sprzeciwiamy się:

  • wikłaniu Polski w konflikt na Ukrainie,
  • dozbrajaniu stron konfliktu,
  • działaniu na rzecz interesów mocarstw i korporacji naszym kosztem. Domagamy się:
  • aby Polska stała się liderem działań na rzecz pokoju,
  • unormowania stosunków w Europie Środkowej,
  • poczynienia starań zmierzających do rozwiązania konfliktu na drodze pertraktacji pokojowych.

Żądamy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy, złożenia na najbliższym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO), zaplanowanym na lipiec 2024 r., oświadczenia o neutralności Polski względem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz deklaracji, iż żołnierze Wojska Polskiego nie będą brali udziału w tym konflikcie, w szczególności poza granicami naszego kraju.

John Fitzgerald Kennedy słusznie powiedział: „Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres ludzkości”. Szczególną rolę w działaniach na rzecz pokoju mają do spełnienia politycy. Zwracamy się więc do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o natychmiastowe podjęcie stanowczych i skutecznych działań międzynarodowych w celu deeskalacji konfliktu na Ukrainie.

Każdy dzień wojny za naszą wschodnią granicą to kolejne, idące już w setki tysięcy ofiary, ludzkie dramaty, nieopisane tragedie. Polacy nie chcą, żeby Polska wiodła prym wśród podżegaczy wojennych. Naszym skarbem narodowym jest historyczny fakt, że nie występowaliśmy na arenie dziejów jako zaborcy i okupanci. Polacy nie mogą być nominowani do roli tych, którzy blokowali drogę do rozwiązania pokojowego, tym bardziej, że ze względu na położenie geograficzne – to właśnie my poniesiemy największe straty w przypadku rozlania się konfliktu zza wschodniej granicy na Europę.

Warszawa – 6 kwietnia 2024 roku

Skrajnie nierozważne jest przyjmowanie postawy kategorycznej wrogości wobec któregokolwiek z sąsiadów. W interesie narodowym Polski jest takie ułożenie stosunków z państwami ościennymi, by zapewnić pokój, bezpieczeństwo i rozwój obywatelom naszej Ojczyzny.

My, Polacy, uroczyście oznajmiamy, że bierzemy odpowiedzialność za przyszłość kolejnych pokoleń i – wzorem polskich niezłomnych bohaterów – nie ustąpimy w egzekwowaniu od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej działań na rzecz ochrony pokoju w Polsce.

***

Podpisz się pod tym apelem na kolejnym wydarzeniu POLSKA ZA POKOJEM, które odbędzie się 1 czerwca 2024 r. w Warszawie (Rondo Romana Dmowskiego, godz. 14:00).